وحید دجلانی جمعه 17 آذر 1396 12:10 ق.ظ نظرات ()
برای تست پتانسیومتر یک سیم اهم متر را به پایه وسط و سیم دیگر را به یکی از پایه های دیگر کناری قطعه بزنید ، با چرخاندن باید مقدار اهم کم و زیاد شود .