وحید دجلانی سه شنبه 16 خرداد 1396 12:14 ب.ظ نظرات ()
2 هزار نفر با عنوان دستیاران جوان وارد دولت می‌شوند

دستیارانی برای فریب جوانان !

در حالی كه مشاوران جوان دولت نهم و دهم توسط دولت یازدهم به دلیل ناكارآمدی نوعی فریبكاری محسوب می‌شدند و رسماً كنار گذاشته شدند، دولت دوازدهم ظاهراً قصد دارد تا دوباره همین مشاوران جوان دستگاه‌ها را با نامی دیگر و در قالب «دستیاران جوان دولت» احیا كند و حتی به گفته معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان مجوز استخدام 2 هزار نفر با این عنوان از دولت گرفته شده تا از این مسیر مدیران كشور به منظور جانشین‌پروری مدیریتی در كشور دستیاران جوان داشته باشند.
نویسنده: كبری فرشچی
 
در حالی كه مشاوران جوان دولت نهم و دهم توسط دولت یازدهم به دلیل ناكارآمدی نوعی فریبكاری محسوب می‌شدند و رسماً كنار گذاشته شدند، دولت دوازدهم ظاهراً قصد دارد تا دوباره همین مشاوران جوان دستگاه‌ها را با نامی دیگر و در قالب «دستیاران جوان دولت» احیا كند و حتی به گفته معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان مجوز استخدام 2 هزار نفر با این عنوان از دولت گرفته شده تا از این مسیر مدیران كشور به منظور جانشین‌پروری مدیریتی در كشور دستیاران جوان داشته باشند.
كابینه دولت یازدهم با میانگین سنی 59 سال یكی از پیرترین دولت‌های پس از انقلاب و در عمل دولت پیرمردها بود. حتی تغییر سه تن از وزرای كابینه در ماه‌های پایانی دولت هم نتوانست تغییر چندانی در میانگین سنی وزرای دولت دكتر روحانی ایجاد كند. با وجود این اما با آغاز رقابت‌های انتخاباتی یك بار دیگر كلید واژه «جوانان» بر سر زبا‌ن‌ها افتاد و این قشر به یكی از اساسی‌ترین محورهای تبلیغات انتخاباتی تبدیل شدند. از جان دادن به سمن‌های سیاسی گرفته تا زمزمه‌های احیای دوباره سازمان ملی جوانان اقدامات نمایشی دولت در زمینه كسب آرای نیمه جوان جامعه بود. حالا اما با تكرار دوباره دولت تدبیر و امید وقت عمل به وعده‌های انتخاباتی در حوزه‌های مختلف و همچنین حوزه جوانان رسیده است. این بار اما دولت به جای ارائه طرح‌های تازه و عملی به احیای طرح‌های ناموفق دولت‌های قبلی روی آورده است. از قد علم كردن دوباره سازمان ملی جوانان گرفته تا مجوز گرفتن برای استخدام 2 هزار جوان در قالب «دستیاران جوان دولت.»
 
  فریب جوانان
جریان مشاوران جوان دولت نهم و دهم هیچگاه به سرانجام خوشایندی نرسید. جوانان برگزیده شده به عنوان مشاور، تنها چند ماه پس از مشاوره، رؤیای دستیابی به مسئولیت‌های بالاتر اجرایی را در سر پروراندند و ماجرا به آنجایی پایان یافت كه نه‌تنها گروه مشاوران جوان، كارایی خود را از دست داد، بلكه نارضایتی رئیس‌جمهور را نیز از عملكرد آنان در پی داشت.
«می‌پذیرم كه ما برنامه منظمی برای تربیت مدیر جوان نداشته‌ایم.» این جمله‌ای است كه محمود گلزاری، معاون سابق ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفت‌وگویش با «جوان» مطرح كرد. این روانشناس كهنه‌كار درباره مشاوران جوان به صراحت گفت:«‌من خیلی با مشاوران جوان به خصوص با روشی كه داشت، موافق نیستم. در حال حاضر نیز هم مشاوران جوان رئیس‌جمهور تقلیل پیدا كرده‌اند و هم مشاوران جوان دستگاه‌ها خیلی كم شده‌اند.»
از نگاه وی اگر ما جمعیت زیاد جوانان و كار عملیاتی برای جوانان را فراموش كنیم و فقط چند نفر را به عنوان مشاوران جوان كنار خودمان بگذاریم، این به نوعی جوان‌فریبی است. بنا به تصریح گلزاری «این طرح خیلی بنیانی نداشته و موفق هم نبوده است به همین دلیل هم در دولت جدید این افراد بیشتر با عنوان مشاوران در امور جوانان فعالیت می‌كنند و تازه نه به شكل و گستردگی دولت قبل.»
 
  مشاوران جوان در پوسته دستیاران جوان
حالا اما آنطور كه محمد‌رضا رستمی می‌گوید همان مشاوران جوان دولت قبلی با تمام انتقاداتی كه به عملكردشان وارد بود، قرار است در قالبی جدید قد علم كنند و مجوز استخدامشان هم گرفته شده است. گذشته از اینكه قرار است این استخدام‌ها بر مبنای چه ملاك و معیاری باشد و آیا عدالت و شایسته سالاری در گزینش این 2 هزار جوان رعایت می‌شود یا خیر  نكته اصلی این ماجرا در این است كه چه ساز و كاری برای این دستیاران جوان طراحی شده است؟ معاون ساماندهی امور جوانان در این‌باره اینگونه توضیح می‌دهد‌: «طرح دستیاران جوان در سطح دولت تا سطح شهرستان‌ها آغاز شده است و مدیران را موظف می‌كند به منظور جانشین پروری دو دستیار جوان داشته باشند.»
آنطور كه رستمی می‌گوید: «از حدود دو سال پیش با انجام مطالعات تطبیقی در كشورهای مختلف دنیا، موضوع «دستیاران جوان دولت» را در كشور آغاز كردند و رئیس‌جمهور پذیرفتند كه مدیران كشور به منظور جانشین‌پروری مدیریتی در كشور دستیاران جوان داشته باشند.
وی در ادامه با بیان آنكه طرح «دستیاران جوان دولت» همچنان در كشور در حال پیگیری است، می‌افزاید: در حال حاضر مجوز استخدام 2 هزار جوان در موضوع دستیاران جوان از دولت گرفته شده است و امیدواریم این 2هزار نفر به عنوان دستیاران جوان مدیران دولتی كار خود را آغاز كنند و شاهد اثربخشی مناسب آنها، تغییرات مدیریتی و جوان شدن بدنه مدیریتی كشور باشیم.
حالا باید دید دستیاران جوان هم قرار است ظرفیتی برای استخدام 2 هزار تن از آقازاده‌ها و جوانان خاص باشد و طرح مشاوران جوان را كه دردی از جوانان دوا نكرد، ادامه دهد یا دولت واقعاً برای این طرح‌ ساز و كاری قابل قبول دارد.